Centrálny register zmlúv

Obec Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
2022033001
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
10. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku zmluve o nájme
2022053101
0,00 € NAFTA, a.s. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
17. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022061301
0,00 € Eva Rácová Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
30. Jún 2022
Dodatok k zmluve č. S07T600094
2022063001
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
16. Júl 2022
Zmluva o prenájme Kultúrneho domu
2022071501
0,00 € Lucia Malovcová Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
29. Júl 2022
Dodatok č.1
2022072701
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
19. September 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022091601
0,00 € Ján Jánošík Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
28. September 2022
Dohoda
2022092801
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
22. Október 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022101901
0,00 € Irena Belokostolská Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
23. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022112302
0,00 € Zuzana Májiková Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
1. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022112801
0,00 € Lukáš Očkovský Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
4. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022120101
0,00 € Anton Kubovič Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022120602
0,00 € Ľuboš Suchoň Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
7. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
2022120601
0,00 € Gertrúda Vidličková Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
18. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na rok 2023
2022121501
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
14. Február 2023
Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti
2023021301
0,00 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023031501
0,00 € Mária Slabá Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023031501
0,00 € Mária Slabá Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
4. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
2023050401
0,00 € Libor Belica Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
10. Máj 2023
Dodatok z zmluve č. S07T600094 o zvoze a skládkovaní odpadu
2023050901
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany