Centrálny register zmlúv

Obec Bučany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Február 2023
Zmluva o dielo Predškolské zariadenie - nový objekt_III
2023021302
419 751,25 € SAMOSTAV, s.r.o. Obec Bučany
8. September 2022
Kúpna zmluva
2022072703
206 892,00 € EUROWATER, spol. s r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
19. December 2022
Príloha číslo 1 k Zmluve č. ZSE2311201808
2022121901
35 480,46 € ENVI-PAK, a.s. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023051203
32 400,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Kúpna zmluva
2023051202
29 400,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
16. Máj 2023
Zmluva o dielo
2023051201
21 600,00 € Cesty, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
6. Máj 2022
Zmluva o dielo
2022050301
19 337,59 € ARDSYSTÉM, s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
2023071801
18 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
6. Október 2022
Zmluva o dodaní tovarov
2022100501
15 000,00 € OSTV s.r.o. Obec Bučany, Námestie svätého Vavrinca 1, 919 28 Bučany
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031006
11 000,00 € Obecný futbalový klub Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
26. Máj 2022
Zmluva o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura v obci Bučany
2022052001
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
18. Júl 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o spolupráci a financovaní realizácie dobudovania amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z eura
2023060901
10 000,00 € Slovenský futbalový zväz Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
5. Apríl 2023
Mandátna zmluva
2023032701
8 500,00 € K Consulting, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
3. November 2022
Zmluva o dielo
2022110201
7 060,00 € STEVEX SK, s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
19. Júl 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri zabezpečení správy o hodnotení strategického dokumentu na posúdenie vplyvov navrhovaného projektu "Zmeny a doplnky 05/2017 UPN obce Bučany" na životné prostredie
2023071802
7 000,00 € VWD, s.r.o. Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031003
4 000,00 € Združenie zdravotne postihnutých Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031602
4 000,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031602
4 000,00 € Základná organizácia Jednota dôchodcov na Slovensku Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany
25. Október 2022
Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve
2022102401
3 740,00 € K Consulting, s.r.o. Obec Bučany, Bučany 269, 919 28 Bučany
19. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Bučany v roku 2023
2023031611
3 200,00 € Rimskokatolícka cirkev, farnosť Bučany Obec Bučany, Námestie sv. Floriána 269/1, 919 28 Bučany