Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Dodatok č.3
31/2023
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
2. August 2023
Zmluva o poskytnutí reklamy
33/2023
0,00 € Alas, s.r.o., Polianky 23, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
9. August 2023
Zmlua o prevádzkovaní verejnej kanalizácie
35/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. August 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov/2022
36/2023
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. August 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov/2023
37/2023
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
18. September 2023
Darovacia zmluva
39/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, SITB, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
26. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_120 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
40/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania, Ševečenkova 11, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
8. November 2023
Dodatok - cenník od 01.01.2024
42/2023
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník, Kalinčiakova 26
8. November 2023
Nájomná zmluva č. 2075
41/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Červeník, Družstevná 6, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. November 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o pripojení
46/2023
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. November 2023
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve
45/2023
0,00 € 3W Slovakia, Na Vinohrady 59, Trenčín Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. November 2023
Zmluva o bezplatnom mobilnom zbere odpadov
47/2023
0,00 € Meroco, a.s., Trnavská cesta, Leopoldov Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
48/2023
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
49/2023
0,00 € Eva Palcútová, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy na rok 2024
52/2023
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
27. December 2023
Zmluva o poskytovaní právnej služby
51/2023
0,00 € Michal Mrva-advokátska kancelácia s.r.o., Trenčianska 38, Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
17. Január 2024
Zmluva o spolupráci
1/2024
0,00 € Elekos, Párovská 44, Nitra Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Airnet s.r.o.
4/2024
0,00 € Airnet s.r.o., Siladice č. 240 Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. Február 2024
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Airnet s.r.o.
3/2024
0,00 € Airnet s.r.o., Siladice č. 240 Obec Červeník, Kalinčiakova 26
13. Marec 2024
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať
6/2024
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, Kollárova 8, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26