Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/222/2024
33,00 € Obec Červeník Jozefína Vendleková
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/97/2024
33,00 € Obec Červeník Anna Mojžišová
25. Marec 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
A/168/2024
33,00 € Obec Červeník Janka Zacharová
3. Apríl 2024
Zmluva o prenájme hrobového miesta
B/200/2024
33,00 € Obec Červeník Eva Hambálková
27. December 2023
Kúpna zmluva
50/2023
60,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
19. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Červeník
17/2022
100,00 € OZ Mieru Sláva, Mieru 7, Červeník Obec Červeník
8. Júl 2022
Kúpna zmluva
29/2022
100,00 € Západoslovenská distribučná, a.s.,Čulenova č. 6, 816 47 Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
33/2022
200,00 € Rupet International s.r.o., Mlynská 40, Červeník Obec Červeník
28. Jún 2023
Darovacia zmluva
20/2023
200,00 € Prima-rent, s.r.o., Podzámska 15, Hlohovec Obec Červeník, Kalinčiakova 26
1. August 2023
Darovacia zmluva
32/2023
200,00 € Rupet International s.r.o., Mlynská 40, Červeník Obec Červeník, Kalinčiakova 26
20. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí reklamy
27/2022
300,00 € Alas Slovakia s.r.o., Bratislava Obec Červeník
13. Apríl 2023
Zmluva na prenájom nebytových priestorov
9/2023
300,00 € Slovenský zväz telesne postihnutých, Ševčenkova 19, 851 01 Bratislava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Apríl 2023
Zmluva o prenájme nebytových priestorov
11/2023
300,00 € Trnavské osvetové stredisko, M. Schneidera 5, Trnava Obec Červeník, Kalinčiakova 26
28. Jún 2023
Kúpna zmluva
18/2023
360,00 € Ing. Stanislav Šimon, Simona Šimon, Michalovce Obec Červeník, Kalinčiakova 26
8. August 2022
Zmluva o spolupráci
39/2022
400,00 € Karpatská muzika, ľudová hudba Obec Červeník
10. Október 2022
Kúpna zmluva
50/2022
490,00 € Kamil Šicko, Dana Šicková, Vajanského 7, Červeník Obec Červeník
5. August 2022
Darovacia zmluva
34/2022
500,00 € ROEZ, s.r.o., Tyršová 2, Levice Obec Červeník
19. Máj 2023
Zmluva o sponzorkosm dare
15/2023
500,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s., Priemyselná 10, Piešťany Obec Červeník, Kalinčiakova 26
24. Júl 2023
Darovacia zmluva
26/2023
500,00 € ROEZ, s.r.o., Tyršová 2, Levice Obec Červeník, Kalinčiakova 26
10. Október 2022
Kúpna zmluva
51/2022
610,00 € Zuzana Juríková, Sereďská 140, Šulekovo Obec Červeník