Centrálny register zmlúv

Obec Červeník

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Máj 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
19/2022
0,00 € Matej Hargaš, Červeník Obec Červeník
18. Máj 2022
Zmluva o práve používania služby Elwis
21/2022
0,00 € JRK Slovensko, s.r.o., Bratislava Obec Červeník
8. Jún 2022
Dohoda a protokol č. 19/2022
24/2022
0,00 € Slovenská republika - OÚ Trnava, Kollárova 8, Trnava Obec Červeník
8. Jún 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
23/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
16. Jún 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
26/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
37/2002
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
36/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o dočasnom pripojení do distribučnej sústavy
35/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná a.s., Čulenova 6, Bratislava Obec Červeník
5. August 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov "mOBEC"
32/2022
0,00 € T-mapy, s.r.o., Dvojkrížna 49, Bratislava Obec Červeník
7. August 2022
Zmluva o spolupráci
38/2022
0,00 € Človečina, občianske združenie, Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava Obec Červeník
11. August 2022
Dodatok č. 1
41/2022
0,00 € FidelityTrade, s.r.o., K.Mahra 3, Trnava Obec Červeník
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb IT
43/2022
0,00 € Presmont - CSS, s.r.o., Lieksovská cesta 13, Dubnica nad Váhom Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 1
44/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
24. August 2022
Dodatok ku zmluve č. 2
45/2022
0,00 € Magna Energia a.s., Nitrianska 18, Piešťany Obec Červeník
27. August 2022
Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, uzatvorené v zmys
47/2022
0,00 € Javorry n.o., ulica Veterná 6490/13, 917 01 Trnava Obec Červeník
30. August 2022
Zmluva o poštových službách
48/2022
0,00 € Slovenská pošta, Partizánska cesta 9, Banská Bystrica Obec Červeník
4. November 2022
Zmluva o poskytnutí
54/2022
0,00 € Základná škola s materskou školou, Červeník Obec Červeník
9. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku súkromnej základnej umeleckej školy zo dňa 31.01.2022
55/2022
0,00 € Art Bin, OZ, Štúrova 4, Červeník Obec Červeník
30. November 2022
Cenník Marius Pedersen od 01.01.2023
57/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s., Opatovská 1735, Trenčím Obec Červeník
6. December 2022
dodatok č. 11
58/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o., č.390, 91613 Kostolné Obec Červeník