Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Apríl 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
25/2022
0,00 € Lesáková Martina Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu - mOBEC
24/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Dolný Lopašov
17. Máj 2022
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere odpadov
40/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
17. Máj 2022
Dodatok č.1 ku licenčnej zmluve
39/2022
0,00 € eSYST s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o prenájme KD - microflor
43/2022
0,00 € Microflor SK s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o prenájme KD - Elena Machalová
44/2022
0,00 € Machalová Elena Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
zmluva o posktovaní služieb pri zbere odpadov - CMT
46/2022
0,00 € CMT Group s.r.o. Obec Dolný Lopašov
31. Máj 2022
Zmluva o prenájme KD - Ľuboš Jurkas
49/2022
0,00 € Ľuboš Jurkas Obec Dolný Lopašov
13. Jún 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva k pozemku
50/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Adriana Bardiovská
4. Júl 2022
dodatok č.2 k zmluve o dielo
52/2022
0,00 € Premier Consulting EU, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
zmlva o prenájme KD - Ľuboš Hanzlovič
54/2022
0,00 € Ľuboš Hanzlovič Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
zmluva o nájme hrobového miesta
55/2022
0,00 € Viliam Bobček Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
zmluva o prenájme KD
56/2022
0,00 € Pavlína Bališová Obec Dolný Lopašov
29. August 2022
zmluva o nájme hrobového miesta
72/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Štefan Vajs
30. August 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
75/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Daniel Jamrich
8. September 2022
Dodatok č.3 k zmluve č. 2405586942
76/2022
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
12. September 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
77/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Treskoňová
12. September 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
78/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vlkovičová Zuzana
19. September 2022
Kúpna Zmluva - Dodatok č.1
80/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Peter Klč
1. Október 2022
zmluva o poskytnutí palubnej jednotky v režime predplatného mýta
82/2022
0,00 € SkyToll a.s. Obec Dolný Lopašov