Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Október 2022
zmluva o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
84/2022
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
3. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
85/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Lenghartová Miriam
14. Október 2022
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve o prevode vlastníckeho práva
90/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Matušák, Peter Šintál
19. Október 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu
91/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov František Tomiš
17. November 2022
zmluva o nájme hrobového miesta - Pašeková Cecília
98/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
17. November 2022
zmluva o prenájme KD - Cecília Pašeková
99/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Cecília Pašeková
22. November 2022
Kúpna zmluva
100/2022
0,00 € Ladislav Malenka Obec Dolný Lopašov
23. November 2022
zmluva o nájme hrobového miesta - Mončeková Martina
101/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mončeková Martina
30. November 2022
Cenník Marius Pedersen a.s. pre obec Dolný Lopašov platný od 1.1.2023
102/2022
0,00 € Marius Pedersen, a.s. Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
Dodatok č. 13 k zmluve 1020132006
104/2022
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
19. December 2022
zmluva o prenájme bytových priestorov
108/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
19. December 2022
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ivan Vlkovič
107/2022
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ivan Vlkovič
6. Február 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Helena Gajdošíková
5/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Helena Gajdošíková
8. Február 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
6/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
20. Február 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu - Bartošovič Miroslav
9/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Miroslav Bartošovič
20. Február 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
11/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Maurery Ivana
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
13/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
15/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
25. Marec 2023
zmluva o nájme hrobového miesta
16/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Jaroslav Fratrič
25. Marec 2023
dodatok č. 2 k zmluve o zabezpečení starostlivosti o odchytené zvieratá a ich umiestnení v útulku SLOBODY ZVIERAT v Piešťanoch zo dňa 3.3.2023
17/2023
0,00 € RC Sloboda zvierat Piešťany Obec Dolný Lopašov