Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
66/2022
1 615,00 € Obec Dolný Lopašov Anna Jarábiková
6. Apríl 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
23/2023
1 780,00 € Lafférsová Janka, RNDr. Obec Dolný Lopašov
3. November 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
95/2022
1 855,00 € Ján Krštenník Obec Dolný Lopašov
11. Október 2022
Zmluva o spolupráci a poradenstve
87/2022
2 000,00 € TORVEL s.r.o. Obec Dolný Lopašov
30. Apríl 2024
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2024 - Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
47/2024
2 000,00 € Obec Dolný Lopašov Turistické združenie Dolný Lopašov o.z.
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
69/2022
2 091,50 € Obec Dolný Lopašov Peter Vrbovský
12. Október 2022
zmluva na realizáciu stavebných prác
89/022
2 340,00 € MS projekt s.r.o. Obec Dolný Lopašov
16. Máj 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
53/2024
2 394,81 € Ing. Ladislav Cichovský, Jaroslav Fratrič Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2022
kúpna zmluva
63/2022
2 993,55 € Obec Dolný Lopašov Dušan Matušák
31. Máj 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej Republiky uzatvorená v zmysle paragrafu 51 Očianskeho zákonníka
45/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
26. Marec 2024
zmluva č. 3240113 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
37/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
59/2023
3 095,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Viliam Kabela, Emília Kabelová
14. September 2023
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
80/2023
3 125,76 € Stanislav Jamrich Obec Dolný Lopašov
27. Júl 2022
Kúpna zmluva
65/2022
4 053,35 € Obec Dolný Lopašov Dušan Matušák, Peter Šintál
4. Marec 2024
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku
26/2024
4 395,60 € Ján Sedláček, Mária Kunicová, Rozália Holecová, Štefánia Šoková Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
mandátna zmluva
51/2023
4 860,00 € Ing. Gula Pavol Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2022
zmluva o poskytnutí grantu
57/2022
5 000,00 € Nadácia Pontis, Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis Obec Dolný Lopašov
19. Marec 2024
Kúpna zmluva na nehnuteľnosť
28/2024
6 447,65 € AGRO SLOVAKIA s.r.o. Obec Dolný Lopašov
9. Apríl 2022
zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2022 -telovýchovná jednota Družstevník DL
26/2022
7 000,00 € Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dolný Lopašov v roku 2023 - TJ Družstevník Dolný Lopašov
47/2023
7 500,00 € Obec Dolný Lopašov Telovýchovná jednota Družstevník Dolný Lopašov