Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Marec 2023
zmluva o prenájme KD
18/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov
12. Apríl 2023
Dohoda o odstránení viacnásobného - duplicitného vlastníctva
24/2023
0,00 € Anna Jarábiková, rod. Slivová Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
Dodatok č. 1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v suvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
25/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Máj 2023
dohoda č. 23_06_010_6
26/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
Aktivačný formulár komunikačného systému Munipolis
30/2023
0,00 € MUNIPOLIS s.r.o. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode o prevzatí práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o úprave vzájomných práv a povinností vlastníkov v súvislosti s prekládkou vodovodných prípojok
31/2023
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva č. 3230111 o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
33/2023
0,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o bezplatnom užívaní nehnuteľnosti
34/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
1. Jún 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Treskoňová Marta
35/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Marta Treskoňová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Božna Kičinová
37/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Božena Kičinová
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Mária Čerňanská
39/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mária Čerňanská
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Jozef Strečanský
38/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Jozef Strečanský
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Marián Šmacho
40/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Ing. Marián Šmacho
1. Jún 2023
zmluva o prenájme KD - Milan Ilenčík
41/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Milan Ilenčík
1. Jún 2023
zmluva o spolupráci plantex
42/2023
0,00 € PLANTEX, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
4. Júl 2023
Zmluva o balíkovom účte a platobnej karte
52/2023
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a. s. Obec Dolný Lopašov
18. Júl 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
49/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Michaela Šteruská
18. Júl 2023
Dodatok č.1 k zmluve o spolupráci
50/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
18. Júl 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu
56/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Antalová Jana
18. Júl 2023
zmluva o najme hrobového miesta Blažíček Stanislav
57/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Blažíček Stanislav