Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
zmluva o najme hrobového miesta Varečka Marián
58/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Varečka Marián
26. Júl 2023
dodatok č.10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
54/2023
0,00 € Obce Obce
4. August 2023
zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
69/2023
0,00 € poľnohospodárske družstvo Nižná Obec Dolný Lopašov
4. August 2023
zmluva o prenájme KD
70/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Majgotová Daniela
8. August 2023
Dodatok č.1 k zámennej zmluve
71/2023
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Dolný Lopašov Obec Dolný Lopašov
15. August 2023
zmluva o prenájme KD - Martina Mačicová
72/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Martina Mačicová
13. September 2023
darovacia zmluva
75/2023
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
13. September 2023
zmluva o prenájme KD
79/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Microflor SK s.r.o.
3. Október 2023
zmluva o prenájme KD
83/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Bohunická Ivana
31. Október 2023
zmlva o nájme hrobového miesta - Kvetolslava Slámková
86/2023
0,00 € Kvetoslava Slámková Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
zmluva o dodávke plynu č. 6303035205
87/2023
0,00 € SPP - distribúcia, a.s. Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
rámcová kúpna zmluva na školský mliečny program č. 53758_2023
88/2023
0,00 € Tatranská mliekareň a.s. Obec Dolný Lopašov
31. Október 2023
zmluva o prenájme kultúrneho domu - Ivan Vlkovič
89/2023
0,00 € Ivan Vlkovič Obec Dolný Lopašov
22. November 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 209/2023
93/2023
0,00 € Marián Šupa Obec Dolný Lopašov
1. December 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve zo dňa 29.5.2023
95/2023
0,00 € ESEZA s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
zmluva o dodávke elektriny MAGNA ENERGIA a.s.
97/2023
0,00 € Magna energia a.s. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
dodatok č. 14 k zmluve 1020132006 KOPANIČIARSKA ODPADOVÁ SPOLOČNOSŤ
98/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta Mgr. Horská Svätoslava
99/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Svätoslava Horská
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Mgr. Anna Nestešová
103/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Mgr. Anna Nestešová
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Dušan Cibula
102/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Dušan Cibula