Centrálny register zmlúv

Obec Dolný Lopašov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
príloha č.2 zmluvy č. 11010112 MARIUS PEDERSEN
100/2023
0,00 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Obec Dolný Lopašov
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Erik Machovič
104/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Erik Machovič
6. December 2023
Zmluva o prenájme KD Daniela Zemková
105/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Zemková Daniela
7. December 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve č. 51/2023
106/2023
0,00 € Ing. Pavol Gula Stavebno-obchodná firma Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o grantovom účte
113/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
114/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o vydaní a používaní platobnej karty
115/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
116/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
117/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
14. December 2023
Zmluva o poskytnutí služieb elektronického bankovníctva
118/2023
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Dolný Lopašov
16. December 2023
darovacia zmluva č.p. KRHZ-TT-VO-2023_32-059
119/2013
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dolný Lopašov
16. December 2023
zmluva o prenájme KD Gabriela Kellerová
120/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Gabriela Kellerová
16. December 2023
zmluva o prenájme bytových priestorov
121/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov OZ Jelenček Dolný Lopašov
23. December 2023
zmluva o nájme hrobového miesta - Vladimír Smutný
122/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vladimír Smutný
23. December 2023
zmluva o prenájme KD - Vladimír Smutný
123/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Vladimír Smutný
23. December 2023
zmluva o prenájme KD - Peter Košinár
124/2023
0,00 € Obec Dolný Lopašov Peter Košinár
1. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409390053
1/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409390012
2/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Február 2024
Návrh poistnej zmluvy 2409389971
3/2024
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s. Obec Dolný Lopašov
1. Február 2024
zmluva o nájme hrobového miesta - Mikušová Anna
6/2024
0,00 € Obec Dolný Lopašov Anna Mikušová