Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/016635
454/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Martin Vykopal
25. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.: KRHZ-TT-VO-2022/157-059
458/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
26. Júl 2022
Dodatok č. 1 Zmluve č. 2020-MPC-NP-PoP2-ZŠ-390 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II
460/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hlohovec
27. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2020-MPC-NP-PoP2-ZŠ-413 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II_
462/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Mesto Hlohovec
29. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi - Empírové divadlo Hlohovec, nebytová budova
427/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Maryna Cherniak
29. Júl 2022
Dodatok č. 21 k NZ č. 52/2012 - doplnenie predmetu májmu
399/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Bytové hospodárstvo Hlohovec,s.r.o.
1. August 2022
o zmene Zmluvy o poskytovaní verejne dostupných služieb UPC
389/2022
0,00 € UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Za poštou 1 - 24ZZS2089974000I
464/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Hollého 1 - 24ZZS2089981000A
465/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Michalská 9 - 24ZZS2089993000V
466/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmuva o dodaní elektrickej energie - Cintorín - Nitrianska 2 - 24ZZS6070722000I
494/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Závalie 4 - 24ZZS2089976000S
467/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Zámok 2279 - 24ZZS2089975000X
479/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Šulekova 19 - 24ZZS2071712000N
495/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Kamenohorská 23 - 24ZZS20899900009
468/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Felcána 13 - 24ZZS2089986000M
469/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Štefánikova 1 - 24ZZS2072237000D
496/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Gaštanová 18 - 24ZZS2089978000I
480/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie - Šoltésova 20 - 24ZZS2089984000W
470/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
1. August 2022
Zmluva o dodaní elektrickej energie- Platanová 16 - 24ZZS20899820005
481/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec