Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena na pozemkoch v kat. úz. Šulekovo, parc. reg. "C" 1384/1, 1385/1, 1386
378/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Západoslovenská distribučná, a.s.
16. August 2022
Dodatok č. 23 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 456/2015
518/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Trnava
17. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny - odberné miesto Za Váhom 4975,920 01 Hlohovec
379/2022
0,00 € ZSE Energia, a.s. Mesto Hlohovec
19. August 2022
Poistná zmluva - príloha k flotilovej poistnej zmluve - poistenie zametacieho vozidla Rasco Lynx
512/2022
0,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Mesto Hlohovec
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6636
519/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Valéria Gogová
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6637
520/2022
0,00 € mesto hlohovec Valéria Gogová
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6638
521/2022
0,00 € mesto hlohovec Michaela Sekáčová
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6639
522/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Anna Priščová
23. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML2022/01/6642
523/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Juraj Štefanovič
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6643
524/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Anetta Brachová Judr.
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6644
525/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jana Ridrichová
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6645
526/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Anton Toman
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6646
527/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Anton Toman
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6647
528/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Iveta Heráková
24. August 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6648
529/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Janka Kopajová Ing.
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6651
530/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Drahomíra Lackovičová
24. August 2022
Zmluva o podnájme hrobového miesta ZML.2022/02/6652
531/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Peter Slovák PHDR:PHD:
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6653
532/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Alena Gregorová
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6656
533/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Ján Kováč
24. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta ZML.2022/01/6658
534/2022
0,00 € Mesto Hlohovec Jozef Miho