Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. December 2023
Nájomná zmluva byt dom 211
Nájomná zmluva byt dom 211
199,20 € Obec Jalšové Viktor Pikus
27. Február 2024
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2019/ES
1/2019/ES
160,00 € Ing. Andrej Žibek EKO - SPIRIT Obec Jalšové
27. November 2023
Nájomná zmluva 2023
Nájomná zmluva 2023
154,75 € Obec Jalšové Ľubomír Paulík
20. December 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216
Nájomná zmluva bytový dom 216
134,14 € Obec Jalšové Erik Gažovič
5. Jún 2023
Dodatok č.1 k zmluve o zbere,preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO č. 22120801
2212081
126,00 € Fidelity trade s.r.o. Obec Jalšové
18. Január 2024
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
72,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
21. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluvám 5004592
Dotatok č. 1 k zmluvám 5004592
53,00 € Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o. Obec Jalšové
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
479/2023
40,00 € Obec Jalšové Blažena Julenyová
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
478/2023
40,00 € Obec Jalšové Miloš Pavlovič
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
477/2022
40,00 € Obec Jalšové Oľga Valovičová
17. Apríl 2023
Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jalšové
465/2023
40,00 € Obec Jalšové Marta Trebišovská
19. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
Dodatok k zmluve č. S22H100065
13,77 € FCC Hlohovec s.r.o. Obec Jalšové
17. Máj 2023
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
230374-L13.0319.19.0003-ZBZ_VB
5,40 € Západoslovenská distribučná a.s Obec Jalšové
10. Október 2023
Kúpna zmluva uzatvorená v zmysle § 588 a nasl.Obč.zákonníka č.40/1964 Zb. v znp
Kúpna zmluva 2/2023
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
28. Február 2024
Kúpna zmluva autzatvorená v zmysle par. 588
Kúpna zmluva 1 2024
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluvy
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
10. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 3
Kúpna zmluva č. 3
1,00 € Jozef Kopáčik Obec Jalšové
9. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 2
Kúpna zmluva č. 3
1,00 € Jozef Kopáčik Obec Jalšové
22. Máj 2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
Kúpna zmluva č. 1/2024
1,00 € Bohumil Štetka Obec Jalšové
13. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180468
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové