Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180460
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
13. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122180469
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
14. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy
Dodatok č. 1 k zmluve o čistení žumpy a vývoze odpadových vôd zo žumpy
0,00 € MaTiHr, s.r.o. Obec Jalšové
25. Apríl 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122192301
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č.122192301
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
27. Apríl 2022
Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu
Zmluva o umiestnení vysielacieho retranslačného zariadenia nízkeho výkonu
0,00 € Peter Doskočil - PETROCOMP Obec Jalšové
3. Máj 2022
Dohoda o ukončení zmluvy č.1 2020 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
Dohoda o ukončení zmluvy č.1 2020 o odbornom výkone prevádzky verejného vodovodu
0,00 € RNDr. Peter Vyskočil, Obec Jalšové
4. Máj 2022
Rámcová zmluva -dodatok k zmluve 3/2019 č. 1 2022 o poskytovaní služieb
Rámcová zmluva -dodatok k zmluve 3/2019 č. 1 2022 o poskytovaní služieb
0,00 € Milan Brodek - BRODEK A SPOL. Obec Jalšové
6. Máj 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy č.1 2021 o nájme pozemku Matúš Mokoš
Dohoda o ukončení Zmluvy č.1 2021 o nájme pozemku Matúš Mokoš
0,00 € Matúš Mokoš Obec Jalšové
10. Máj 2022
Zmluva o výkone činnosti ZOV 01 2022 RVS
Zmluva o výkone činnosti ZOV 01 2022 RVS
0,00 € Regionálna vodárenská spoločnosť, s.r.o. Obec Jalšové
12. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122190661
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy 122190661
0,00 € ZS distribučná, a.s. Obec Jalšové
30. Jún 2022
Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov
Výpoveď zo Zmluvy o nájme nebytových priestorov
0,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Jalšové
6. Júl 2022
Nájomná zmluva - byt
Nájomná zmluva
0,00 € Obec Jalšové Patrik Bališ a Dominika bališová
13. Júl 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov č. 22061602
0,00 € Fidelity Trade, s.r.o. Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
Zmluva o mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií
0,00 € MK Hlas, s.r.o. Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
Zmluva o poskytovaní služieb ROZaNA
0,00 € MK hlas, s.r.o. Obec Jalšové
12. August 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Peter Šurina
12. August 2022
Dohoda o finančnej pomoci
Dohoda o finančnej pomoci
0,00 € Občianske združenie Pokoj a Dobro v Hlohovci Obec Jalšové
13. September 2022
Zmluva o dielo 17/2022 Technologický servis pre ČOV BIOCLAR B60
Zmluva o dielo 17/2022 Technologický servis pre ČOV BIOCLAR B60
0,00 € SERVIS ČOV SK s.r.o. Obec Jalšové
5. Október 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Boris Beník
17. Október 2022
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové č.1
Zmluva o nájme konzol obecného rozhlasu a kamerového systému v obci Jalšové č.1
0,00 € NETcon Europe, s.r.o. Obec Jalšové