Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2022
Zmluva o spolupráci Zmluva uzatvorená § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka - poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
Zmluva o spolupráci Zmluva uzatvorená § 269 ods. 1 Obchodného zákonníka - poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky
0,00 € Citron s.r.o., Obec Jalšové
24. Október 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.07.2021
Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo zo dňa 12.07.2021
0,00 € Unitima, s.r.o Obec Jalšové
4. November 2022
Darovacia zmluva
ZML 3 63 2021 230
0,00 € Štatistický úrad SR Obec Jalšové
8. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
Dodatok č. 1 k Zmluve o vykonaní prác na úseku bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi
0,00 € SOMO Jozef Peťovský Obec Jalšové
28. November 2022
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu do domácnosti
0,00 € Obec Jalšové Roman Ruttkay Miklian
28. November 2022
Zmluva o poskytnutí podpory ...Zelené obce
Zmluva o poskytnutí podpory ...Zelené obce
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredie Obec Jalšové
1. December 2022
Zmluva 28 2022 o poskytovaní sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých
Zmluva 28 2022 o poskytovaní sociálnych služieb v DD a DSS pre dospelých
0,00 € DD a DSS pre dospelých Obec Jalšové
7. December 2022
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. S22H100065
Zmluva č. S22H100065
Doplnená
0,00 € FCC, s.r.o. Hlohovec Obec Jalšové
12. December 2022
Zmluva o dodávke elektriny
1257/2022
0,00 € Magna Energia a.s. Obec Jalšové
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb
0,00 € AMD AudiTax s.r.o. Obec Jalšové
14. December 2022
Zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek KO
Zmluva č. 22120801
0,00 € fidelity Trade s.r.o. Obec Jalšové
21. December 2022
Dohoda - Projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
Dohoda č. 22 06 054 94
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Jalšové
9. Január 2023
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
9. Január 2023
Municipálny úver-Univerzál, Zmluva o úvere č. 2600123
Municipálny úver-Univerzál, Zmluva o úvere č. 2600123
0,00 € Prima Banka Slovensko a.s. Obec Jalšové
9. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluva o nájme nebytových priestorov
0,00 € Obec Jalšové Ján Fiala
10. Január 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
0,00 € Generali Poisťovňa, a.s Obec Jalšové
27. Január 2023
Kúpna zmluva č. 140 41 2022
140 41 2022
0,00 € Agrotrade grou spol.s.r.o. Obec Jalšové
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 1
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 1
0,00 € Obec Jalšové Beata Burzíková
27. Január 2023
dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve byt dom 210 č. 2
dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve byt dom 210 č. 2
0,00 € Obec Jalšové Zuzana Fidesová
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 3
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 3
0,00 € Obec Jalšové Robert Masaryk