Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 4
Nájomná zmluva byt. dom 210 byt 4
0,00 € Obec Jalšové Tibor Hrnčár
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 1
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 1
0,00 € Obec Jalšové Branislav Bigas
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 2
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 2
0,00 € Obec Jalšové Kristína Pavlovičová
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 3
Nájomná zmluva byt.dom 211 č. 3
0,00 € Obec Jalšové Mária Šudyová
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom 211 byt 4
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 4
0,00 € Obec Jalšové Martin Paulovič
27. Január 2023
Dodatok k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 5
Dodatok k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 5
0,00 € Obec Jalšové Eva Michalíková
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 6
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 6
0,00 € Obec Jalšové Martin Pavlák
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 7
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 7
0,00 € Obec Jalšové Eva Kucharíková
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 8
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 8
0,00 € Tomáš Pavlovič Obec Jalšové
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 10
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 10
0,00 € Obec Jalšové Monika Masaryková
27. Január 2023
Náj. zmluva byt.dom. 211 č. 11
Náj. zmluva byt.dom. 211 č. 11
0,00 € Obec Jalšové Alžbeta Pavlovičová
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 9
Náj. zmluva byt. dom č. 211 č. 9
0,00 € Obec Jalšové Tatiana Mokošová
27. Január 2023
odatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 12
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 211 č. 12
0,00 € Obec Jalšové Marek Hrnčár
27. Január 2023
Nájomná zmluva bytový dom 216 byt č. 1
Nájomná zmluva bytový dom 216 byt č. 1
0,00 € Jalšové 148, 92231 Jalšové Tomáš Paulovič
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 216 č. 2
Dodatok č. 1 k Náj. zmluve byt. dom č. 216 č. 2
0,00 € Obec Jalšové Juraj Hrnčár
27. Január 2023
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 3
0,00 € Obec Jalšové Patrik Bališ
27. Január 2023
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
Náj. zmluva byt. dom č. 216 č. 4
0,00 € Obec Jalšové Klčo Jozef
27. Január 2023
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve byt. dom č. 216 č. 5
Dodatok k Nájomnej zmluve bytový dom 216 byt č. 5
0,00 € Obec Jalšové Mgr. Nikola Glasnáková
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 6
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 č. 6
0,00 € Obec Jalšové Denis Reinhardt
27. Január 2023
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 byt č. 7
Nájomná zmluva byt. dom č. 216 byt č. 7
0,00 € Obec Jalšové Nikola Pavlovičová