Centrálny register zmlúv

Obec Jalšové

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2023
Zmluva o dielo - KD- zníženie energetickej náročnosti objektu
Zmluva o dielo
201 136,63 € VM mont s.r.o. Obec Jalšové
4. Január 2024
Zmluva č. 23057108U02 o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie
Zmluva 230571 08U02
190 323,00 € Enviromentálny fond Obec Jalšové
27. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí služby
Zmluva o poskytnutí služby
2 080,00 € Houston s.r.o. Obec Jalšové
18. Marec 2024
Dodatok č. 1 K ZOD č.17/2022 - Technologický servis pre ČOV Bioclar B60
Difatok č. 1 K ZOD č. 17/2022
1 680,00 € SERVIS ČOV SK s.r.o. Obec Jalšové
3. Máj 2022
Zmluva č. 1422 033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
Zmluva č. 1422 033 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR
1423 029
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
21. Marec 2024
Zmluva č. 1424 027
1424 027
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Jalšové
24. Máj 2022
Kúpna zmluva
Kupna Zmluva
1 210,00 € Mário Pavlovič a Vladimíra Pavlovičová Obec Jalšové
22. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb uzatvorená v zmysle § 269 ods.2) a nasl. Obchodného zákonníka
1/2024
1 080,00 € AMD AudiTax, s.r.o. Obec Jalšové
10. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/V/HC/0242
2022 OBC R V HC 0242
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Jalšové
10. Máj 2022
Zmluva č. 2022/OBC/R/K/HC/0240 o poskytnutí účelovej dotácie- MDD
2022/OBC/R/K/HC/0240
500,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Jalšové
13. Jún 2023
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
Dodatok k dohode o integračnom zámere Konzumenta o využívaní služieb ÚPVS s Koncovým konzumentom prostredníctvom certifikovaného integračného riešenia
400,00 € Webex.digital, s.r.o. Obec Jalšové
9. Február 2024
Zmluva č. 05/2024
05/2024
339,70 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
5. Apríl 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/007
23/007
300,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Jalšové
12. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 121 VO/03/2023/EL-KSVO
121 VO/03/2023/EL-KSVO
300,00 € KOMUNAL SERVIS-Verejné obstrávanie, s.r.o. Obec Jalšové
25. Apríl 2023
Dodatok č. 2/2023
28/2022
263,40 € Domov dôchodcov a DSS pre dospelých Obec Jalšové
27. Február 2024
Zmluva o poskytnutí fin.prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024 na záujmové vzdelávanie detí
1/2024 D
240,00 € Centrum voľného času Dúha Obec Jalšové
2. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie ŽoD
Zmluva o poskytnutí služieb na vypracovanie ŽoD
200,00 € ISA projekta Obec Jalšové
4. Október 2023
Nájomná zmluva uzatvorená v súlade s ustanovením § 685 a nasl. Občianskeho zákonníka
Nájomná zmluva byt č.5 dom 211211
199,20 € Obec Jalšové Martin Pavlák
20. December 2023
Nájomná zmluva byt dom 211
Nájomná zmluva byt dom 211
199,20 € Obec Jalšové Viktor Pikus