Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Júl 2023
Zmluva o dielo
ZM_2023_334
163 800,00 € Cesty, s.r.o Cabajská 28 949 01 Nitra Obec Kľačany
24. Október 2023
Kúpna zmluva
ZM_2023_421
21 000,00 € Pavlína Tomešová Obec Kľačany, Kľačany 211
4. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2023_424
9 000,00 € Obecný futbalový klub Kľačany, 920 64 Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211
2. Január 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kľačany
ZM_2022_23
3 600,00 € Obecný klub Kľačany o.z., Kľačany 374, 920 64 Obec Kľačany, Kľačany 211
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2024_11
3 600,00 € Obecný klub Kľačany o.z., Kľačany 374, 920 64 Obec Kľačany, Kľačany 211
24. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
ZM_2023_420
2 800,00 € Ing. Dagmar Horáková, Štúrova 14, 949 01 Nitra Obec Kľačany, Kľačany 211
5. Apríl 2024
Nájomná zmluva
ZM_2024_16
2 568,86 € Poľnohospodárske družstvo Hlohovec, Nitrianska 109, 920 12 Hlohovec Obec Kľačany, Kľačany 211
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2024_14
2 400,00 € Bežecký klub 2000 Obec Kľačany, Kľačany 211
13. November 2023
Kúpna zmluva
ZM_2023_422
1 688,43 € Jaroslav Černý, Daniela Černá Obec Kľačany, Kľačany 211
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kľačany
ZM_2023_304
1 500,00 € Bežecký klub 2000 Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211
6. Júl 2023
Dodatok k rámcovej zmluve č. 008/2019
ZM_2019_27
1 141,20 € HYMES MK, s. r. o., K Železnej studienke 28, 811 04 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
1. August 2023
Zmluva o inzercii
ZM_2023_336
1 128,00 € REGIONPRESS, s. r. o., Pekárska 7489/40A, 917 01 TRNAVA Obec Kľačany, Kľačany 211
19. Apríl 2022
Zmluva o spolupráci
ZM_2022_07
1 000,00 € Združenie miest a obcí Slovenska, Bezručova 9, 851 04 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
15. Február 2023
Kúpna zmluva na pozemok parc.č. 824/3
ZM_2023_02
792,45 € Miroslav Kašák a manželka Mgr, Beata Kašáková Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
ZM_2024_05
720,00 € Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC Obec Kľačany, Kľačany 211
29. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Kľačany
ZM_2023_303
450,00 € Bežecký klub 2000 Kľačany Obec Kľačany, Kľačany 211
5. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce
ZM_2024_01
300,00 € Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Sukelská 1, 842 50 Bratislava Karlova Ves Obec Kľačany, Kľačany 211
26. Január 2024
Zmluva o uverejnení inzercie
ZM_2024_09
274,80 € Mediatel s.r.o Miletičova 21 821 08 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211
12. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce/mesta na rok 2022
ZM_2022_06
240,00 € Centrum voľného času Dúha, Koperníkova 24, 920 01 HLOHOVEC Obec Kľačany, Kľačany 211
17. Január 2023
Zmluva o uverejnení inzercie
ZM_2023_01
199,00 € Mediatel s.r.o Miletičova 21 821 08 Bratislava Obec Kľačany, Kľačany 211