Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_21
0,00 € Stanislav Gomdora Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_22
0,00 € Peter Ištok Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_23
0,00 € Stanislav Ištok Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_24
0,00 € Mgr. Jozef Púček Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_25
0,00 € Emil Ondrejka Obec Kľačany, Kľačany 211
16. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_19
0,00 € Rastislav Brliť Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_65
0,00 € Ing. Peter Kašák Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_64
0,00 € Pavol Kollár Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_63
0,00 € Mária Černá Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_62
0,00 € Marek KOllár Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_61
0,00 € Anton Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_54
0,00 € Vladimír Minárik Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_55
0,00 € František Fronc Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_56
0,00 € Miroslav Kašák Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_57
0,00 € Marián Vaško Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_58
0,00 € Maroš Miklovič Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_59
0,00 € Ján Ulianko Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_60
0,00 € Ľuboš Krivošík Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_45
0,00 € Elemír Černý Obec Kľačany, Kľačany 211
20. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_46
0,00 € Jozef Bartek Obec Kľačany, Kľačany 211