Centrálny register zmlúv

Obec Kľačany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_94
0,00 € Ing. Róbert Svíba Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_78
0,00 € Štefánia Jurenová Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_79
0,00 € Milan Jurena Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_80
0,00 € Milan Lamparský Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_81
0,00 € Jozef Kollár Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_82
0,00 € Agneša Urcikánová Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_83
0,00 € Jaroslav Slezák Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_102
0,00 € Pavol Masaryk Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_103
0,00 € Pavol Koniar Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_104
0,00 € Daniel Tomášik Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_105
0,00 € Pavol Miklovič Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_106
0,00 € Ing. Lukáš Ďuriš PhD. Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_95
0,00 € Alena Smerigová Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_96
0,00 € Mgr. Martin Múdry Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_97
0,00 € Ľuboš Kroppel Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_98
0,00 € Viera Kopúnová Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_99
0,00 € Mária Čačaná Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_100
0,00 € MUDr. Ondrej Hulala Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_101
0,00 € Erik Masaryk Obec Kľačany, Kľačany 211
21. Február 2023
Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd
ZM_2023_117
0,00 € Vladimír Cvíčela Obec Kľačany, Kľačany 211