Centrálny register zmlúv

Obec Nižná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Máj 2022
Zmluva o spracovaní osobných údajov
58/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Nižná
1. Júl 2022
Dodatok k zmluve č. S08T700012 o zvoze a skládkovaní odpadu
S08T700012
0,00 € FCC Trnava s.r.o. Obec Nižná
29. November 2022
Dohoda č. 22/06/010/63
89/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
16. Máj 2023
Dodatok k zmluve č. S08T700012
8/2023
0,00 € FCC Trnava, s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
10/2023
0,00 € Zápdoslovenská distribučná, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
9/2023
0,00 € Zápdoslovenská distribučná, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
13. Jún 2023
Dodatok č. 10 k zmluve o zriadení spoločného úradu samosprávy
14/2023
0,00 € Obec Nižná
18. Júl 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 5.6.2023
13-1/2023
0,00 € Igor Štibrány Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
18. Júl 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve 12/2023
12-1/2023
0,00 € Mária Sersenová Obec Nižná
8. September 2023
Kúpna zmluva
19/2023
0,00 € Ing. Peter Mikuš Obec Nižná
8. September 2023
Kúpna zmluva
18/2023
0,00 € MUDr. Renáta Cudá Obec Nižná
16. Október 2023
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie
22/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
15. Apríl 2024
Nájomná zmluva a umiestnenie Boxu balíkovo
6/2024
1,00 € Slovak Parcel Service s.r.o. Obec Nižná
29. November 2023
Zmluva o dodávke elektriny
27/2023
15,00 € MAGNA ENERGIA a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
29. November 2023
Nájomná zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 12789
25/2023
28,95 € AGRO MIKUŠ, s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
29. November 2023
Zmluva o umiestení a prevádzkovaní objektu štátnej hydrologickej siete
26/2023
30,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
14. November 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
23/2023
30,35 € Slovak Telekom, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
15. August 2023
Zmluva o nájme poľnohospodárskych pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
20/2023
92,65 € Poľnohospodárske družstvo Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
8. Február 2023
Dodato č. 5 k zmluve č. A/1565/11/2008
3/2023
96,22 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
7. Február 2024
Kúpna zmluva
2/2024
100,00 € Ing. Jana Baleková Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná