Centrálny register zmlúv

Obec Nižná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. September 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
21/2023
20 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
7. December 2022
Kúpna zmluva
91/2022
12 760,00 € Jozef Michalička Obec Nižná
28. December 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00427-00010
28/2023
10 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
7. September 2023
Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 06.07.2023
19-1/2023
3 322,50 € Obec Nižná Ing. Peter Mikuš
7. September 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 12.07.2023
18-1/2023
3 322,50 € MUDr. Renáta Cudá Obec Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
13/2023
1 765,00 € Igor Štibrány Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
10. Október 2022
Zmluva o dielo
85/2022
1 500,00 € Ing. Vilma Franeková Obec Nižná
28. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
97/2022
1 320,00 € AMD AudiTax s.r.o. Obec Nižná
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí služieb
1/2024
1 320,00 € AMD AudiTax s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
27. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí služieb
57/2022
1 200,00 € AMD Audiotax s.r.o. Obec Nižná
1. Júl 2022
Darovacia zmluva
ZM-61-22-1-00174-00010
1 000,00 € Obec Nižná Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s.
3. Júl 2023
Zmluva č. 39-PR/RDaOP/4518/2023 o poskytnutí účelovej dotácie uzatvorená podľa § 262 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a dop
15/2023
1 000,00 € Trnavský samosprávny kraj Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
14. November 2023
Darovacia zmluva č. ZM-61-23-1-00398-0010
24/2023
1 000,00 € Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
11/2023
980,00 € Marián Pavliš Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
30. Marec 2023
Kúpna zmluva
5/2023
607,00 € Ing. Peter Latika Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
12. Jún 2023
Kúpna zmluva
12/2023
540,00 € Mária Sersenová Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
27. Júl 2022
Mandátna zmluva
84/2022
480,00 € Ing.arch.Karol Ďurenec, s.r.o. Obec Nižná
7. Február 2023
Rámcová zmluva - Projektový manažment
2/2023
480,00 € Regionálna rozvojová agentúra Trnava - Hlohovec - Piešťany Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
10. Júl 2023
Príkazná zmluva
17/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná
10. Júl 2023
Príkazná zmluva č. 226 VO/02/2023/PL-LSVO
16/2023
300,00 € KOMUNAL SERVIS - Verejné obstarávanie, s.r.o. Obec Nižná, Nižná 80, 92206 Nižná