Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. December 2022
Licenčná zmluva
zo dňa 5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice
21. Február 2023
Zmluva o nájme priestorov
zo dňa 20.02.2023
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
8. Február 2024
Zmluva o nájme priestorov
4/2024
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
27. December 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 27.12.2022
260,00 € Emília Mihaličková Obec Rakovice
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2024
5/2024
300,00 € Obec Rakovice PWL Fitnes Club Veľké Kostoľany
10. Jún 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 10.06.2022
404,60 € Obec Rakovice Patrik Jankovič
5. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/2/CVČ
2022/2/CVČ
546,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
9. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/4/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/4/CVČ
560,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/032
23/032
600,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Rakovice
22. Jún 2022
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20110103 zo dňa 03.11.2020
č. 5
714,48 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár č. 11/2024
11/2024
720,00 € Obec Rakovice Spoločnosť pre zmysluplný život
7. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 06.10.2022
730,00 € Ivan Luchava,Gabriela Luchavová,Katarína Wolleková,Samuel Cibulka,Veronika Cibulková Obec Rakovice
29. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 29.10.2022
730,00 € Ivan Luchava,Gabriela Luchavová,Katarína Wolleková,Samuel Cibulka,Veronika Cibulková Obec Rakovice
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/064
23/064
960,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom Obec Rakovice
12. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 515/01/2022
515/01/2022
1 083,24 € Obec Rakovice Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23/033 na vypracovanie žiadosti o poskytnutí príspevku
23/033
1 200,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Obec Rakovice
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
z 1.6.2023
1 440,00 € Spoločnosť pre zmysluplný život Obec Rakovice
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22.12.2022
1 900,00 € PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trstínska cesta 9, 917 71 Trnava Obec Rakovice
18. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 18.10.2022
3 621,00 € Obec Rakovice Michal Verčík
18. August 2022
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obecná kanalizačná, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve
4 162,00 € Obec Rakovice Obecná kanalizačná, s.r.o