Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Jún 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/04/02
154 548,35 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
18. August 2022
Zmluva o dielo
ZoD 2022/08/01
78 983,23 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
10. November 2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 08.06.2023
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve
32 032,50 € BIOFLEX, s.r.o. Obec Rakovice
2. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-AMD3-512-005-001
32 032,50 € Obec Rakovice Miestna akčná skupina Holeška
7. November 2023
Kúpna zmluva
CPTT-ON-2023/001514-006
29 900,00 € Slovenská republika, zast. MV SR Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/08/01
Dodatok č. 1 k zmluve 2022/08/01
21 686,75 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/04/02
Dodatok č. 1 k zmluve 2022/04/02
17 410,08 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
28. December 2022
Zmluva o dodaní tovarov podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
zo dňa 22.12.2022
15 000,00 € NITRANET, s.r.o. Obec Rakovice
12. Júl 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č.ZoD 2021/07/01
1 k ZoD 2021/07/01
10 057,86 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
13. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/1/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/1/CVČ
5 600,00 € Obec Borovce Obec Rakovice
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/7/CVČ
2022/7/CVČ
5 226,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
5. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/1/CVČ
2022/1/CVČ
4 992,00 € Obec Rakovice Obec Borovce
13. December 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/3/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/3/CVČ
4 800,00 € Obec Veselé,346,922 08,Veselé Obec Rakovice
1. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 2021/11/03
Dodatok č. 1 k zmluve 2021/11/03
4 200,00 € CS, s.r.o. Obec Rakovice
18. August 2022
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve o založení spoločnosti s ručením obmedzeným Obecná kanalizačná, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Spoločenskej zmluve
4 162,00 € Obec Rakovice Obecná kanalizačná, s.r.o
18. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 18.10.2022
3 621,00 € Obec Rakovice Michal Verčík
20. Január 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
22.12.2022
1 900,00 € PROMT AUDIT, spol. s r.o., Trstínska cesta 9, 917 71 Trnava Obec Rakovice
7. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár
z 1.6.2023
1 440,00 € Spoločnosť pre zmysluplný život Obec Rakovice
7. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 23/033 na vypracovanie žiadosti o poskytnutí príspevku
23/033
1 200,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r.o. Obec Rakovice
12. Júl 2022
Nájomná zmluva č. 515/01/2022
515/01/2022
1 083,24 € Obec Rakovice Spoločné poľnohospodárske družstvo Veselé