Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/064
23/064
960,00 € Prvá Európska Konzultačná spol. s r. o., M. R. Štefánika 341/2, 90613 Brezová pod Bradlom Obec Rakovice
7. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 06.10.2022
730,00 € Ivan Luchava,Gabriela Luchavová,Katarína Wolleková,Samuel Cibulka,Veronika Cibulková Obec Rakovice
29. Október 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 29.10.2022
730,00 € Ivan Luchava,Gabriela Luchavová,Katarína Wolleková,Samuel Cibulka,Veronika Cibulková Obec Rakovice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi na prevádzku poskytovanej sociálnej služby - denný stacionár č. 11/2024
11/2024
720,00 € Obec Rakovice Spoločnosť pre zmysluplný život
22. Jún 2022
Dodatok č. 5 k zmluve č. 20110103 zo dňa 03.11.2020
č. 5
714,48 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice
29. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 23/032
23/032
600,00 € ISA projekta, s.r.o. Obec Rakovice
9. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/4/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2023/4/CVČ
560,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
5. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/2/CVČ
2022/2/CVČ
546,00 € Obec Rakovice Obec Dubovany
10. Jún 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 10.06.2022
404,60 € Obec Rakovice Patrik Jankovič
12. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov 5/2024
5/2024
300,00 € Obec Rakovice PWL Fitnes Club Veľké Kostoľany
27. December 2022
Kúpna zmluva
zo dňa 27.12.2022
260,00 € Emília Mihaličková Obec Rakovice
21. Február 2023
Zmluva o nájme priestorov
zo dňa 20.02.2023
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
8. Február 2024
Zmluva o nájme priestorov
4/2024
250,00 € Obec Rakovice ADTV, spol. s r.o.
5. December 2022
Licenčná zmluva
5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice
5. December 2022
Licenčná zmluva
zo dňa 5.12.2022
240,00 € eSYST, s.r.o. Obec Rakovice
6. December 2023
Poistná zmluva
2409318384
217,08 € Generali Poisťovňa Obec Rakovice
19. Júl 2022
Dodatok č.2 k zmluva o dielo
č.2 zo dňa 30.06.2022
200,00 € CO-PRO, s.r.o., Macharova 3, 810 00 Bratislava Obec Rakovice
19. Január 2024
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1_809254424582
193,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní: služieb technika požiarnej ochrany, služieb autorizovaného bezpečnostného technika č. 6/2024
15/2024
180,00 € Miroslav Madeja Obec Rakovice
1. Jún 2023
Dodatok č. 7 k Zmluve č. 20110103 o odbere biologicky rozložiteľného kuchnského a reštauračného odpadu
7
170,58 € Fidelity Trade s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava Obec Rakovice