Centrálny register zmlúv

Obec Rakovice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Dohoda o spolupráci č. 2023/2/CVČ a poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí v centre voľného času
2032/2/CVČ
80,00 € Obec Rakovice Mesto Trnava
27. December 2022
Dohoda o spolupráci č. 2022/3/CVČ
2022/3/CVČ
78,00 € Obec Rakovice Mesto Piešťany
31. Október 2023
Dodatok k Zmluve o poskytovaní ver. služieb
č.2029015076
73,00 € Slovak Telekom, a.s., 81762 Bratislava Obec Rakovice
3. Máj 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov
19/2023
60,00 € Spojená škola, Rakovice 25 Obec Rakovice
24. Október 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 57/2023
57/2023
60,00 € Spojená škola, Rakovice 25, Rakovice, 25 Rakovice Obec Rakovice
9. Jún 2023
Dodatok k Zmluve č. ZO/2020A11153-1 o zabezpečení výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov
zo dňa 08.06.2023
57,60 € osobnyudaj.sk, s.r.o. Obec Rakovice
5. December 2022
Dodatok č. 12 k Zmluve č. 1020012006
dodatok č. 12 k zmluve 1020012006
36,96 € Kopaničiarska odpadová spoločnosť Obec Rakovice
29. September 2022
Dodatok č. 513/2019/1 k Zmluve o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku
513/2019/1
23,23 € Obec Rakovice Poľnohospodárske výrobné a obchodné družstvo Kočín
25. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
D/01/003/2022
15,00 € Obec Rakovice Magala Marián Ing.
19. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/10/093/2022
15,00 € Obec Rakovice Tomášiková Janka
2. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
B03/13/2022
15,00 € Obec Rakovice Valanec Miroslav
16. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/27/192-193/2023
15,00 € Obec Rakovice Jozef Pilka
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/5
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
29. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
2022/6
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
31. August 2023
Zmluva o nájme nebytových pristorov
2023/1
10,00 € Obec Rakovice Martin Duračka
27. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov
10/2024
10,00 € Obec Rakovice Obec Veselé,346,922 08,Veselé
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
B/13/076/2023
8,15 € Obec Rakovice Štefan Hochel
9. Apríl 2024
Zmluva o nájme hrobového miesta
D/02/007/2024
8,05 € Obec Rakovice Milan Štefina
20. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/181/2022
7,50 € Obec Rakovice Kollárová Zuzana
11. August 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
A/14/182/2022
7,50 € Obec Rakovice Talajka Andrej