Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
0,00 € Obec Smolenice Obchodná akadémia
4. Júl 2022
Zmluva o dodávke plynu
RD-02/2022/PL
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Smolenice
18. Júl 2022
Zmluva na servis
S15/2021/R
0,00 € ELVYT spol. s r.o., Obec Smolenice
21. Júl 2022
Darovacia zmluva
KRHZ-TT-VO-2022/157-105
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Smolenice
1. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Smolenice Rockville s.r.o.
1. August 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
Zmluva o zriadení vecného bremena
0,00 € Obec Smolenice Rockville s.r.o.
19. September 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku podľa §75, ods 1-5 a 11 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnach službách
11/2022
0,00 € Senior dom Terézia, n.o. Obec Smolenice
28. September 2022
Dohoda č. 22/08/010/19
22/08/010/19
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Obec Smolenice
3. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva 6/2
0,00 € Obec Smolenice Lívia Belková
15. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.4
0,00 € Obec Smolenice Jaroslav Štibraný
15. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.5
0,00 € Obec Smolenice JUDr. Anna Slobodová
21. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.15
0,00 € Milena Polakovičová Obec Smolenice
21. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 24bj. byt č.21
0,00 € Mgr. Mária Okrúhlicová Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.11
0,00 € Žaneta Petrašovičová Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.14
0,00 € Roman Špaček Obec Smolenice
23. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 6bj. byt č.1
0,00 € Mgr. Tatiana Matysová Obec Smolenice
24. November 2022
Zmluva č. 884020 o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
884020
0,00 € Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Smolenice
28. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.13
0,00 € Radoslav Bujaček Obec Smolenice
28. November 2022
Nájomná zmluva
Nájomná zmluva NB 16bj. byt č.12
0,00 € Radoslav Sklenár Obec Smolenice
9. December 2022
Zmluva o bežnom účte na dotácie SK4602000000004150265854
Zmluva o bežnom účte na dotácie
0,00 € VÚB, a.s. Obec Smolenice