Centrálny register zmlúv

Obec Smolenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. December 2022
Zmluva o financovaní
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa súkromnej materskej školy
133 108,70 € Súkromná materská škola Lienka Obec Smolenice
21. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CVX2-91-108
75 400,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Smolenice
28. September 2023
Zmluva o dielo „KD Smolenice - Obnova plynovej kotolne“
49 - 2023
Doplnená
80 481,26 € PS – MOS, s.r.o. Obec Smolenice
2. September 2022
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo CS
46 114,33 € CS, s.r.o. Obec Smolenice
1. Marec 2024
ZMLUVA O DIELO „Rekonštrukcia oplotenia na cintoríne v Smoleniciach“
7 - 2024
41 930,40 € Fork Industry s.r.o Obec Smolenice
28. September 2023
Zmluva o dielo
48 - 2023
Doplnená
41 256,06 € CS, s.r.o. Obec Smolenice
5. August 2023
Zmluva o dielo
40 - 2023
Doplnená
27 900,00 € Altech MS, s.r.o. Obec Smolenice
9. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2023
1/dot/2023
17 000,00 € Obecný športový klub Smolenice, občianske združenie Obec Smolenice
25. Apríl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Smolenice v roku 2022
1/dot./2022
13 500,00 € Obecný športový klub Smolenice, občianske združenie Obec Smolenice
14. November 2023
Zmluva o dielo
58 - 2023
10 762,55 € KALDOSTAV, s.r.o. Obec Smolenice
6. December 2023
ZMLUVA O DIELO Č. 64 - 2023
64 -2023
9 705,00 € Ing. Richard Šimek Obec Smolenice
8. August 2023
ZMLUVA o poskytnutí dotácie na rok 2023
KaMO-EL-4/10-105-4/2023
9 000,00 € Ministerstvo obrany SR Obec Smolenice
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 52 - 2023
52 - 2023
9 000,00 € Ing. Matej Pončák Obec Smolenice
31. August 2023
Zmluva o dielo
43 - 2023
7 980,00 € Unipark s.r.o. Obec Smolenice
11. Júl 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV NA PREVÁDZKOVANIE VEREJNEJ LEKÁRNE
38 - 2023
Doplnená
7 017,20 € PhDr. Pavol Brázdovič Obec Smolenice
12. Júl 2023
Dohoda o jednorazovej náhrade za nútené obmedzenie užívania nehnuteľnosti
39 - 2023
7 000,00 € Slovak Telekom, a.s. Obec Smolenice
8. December 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 27.9.2023
Dodatok č.1 k 49 - 2023
6 014,00 € PS - MOS, s.r.o. Obec Smolenice
14. Február 2023
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb
11/2023
6 000,00 € 24/7 online, s.r.o. Obec Smolenice
4. Október 2023
Zmluva o poskytnutí služieb č. 54/2023/ŽoNFP
50 - 2023
6 000,00 € INSUCOOR s.r.o. Obec Smolenice
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 51 - 2023
51a - 2023
5 124,00 € Lemonur s.r.o Obec Smolenice