Centrálny register zmlúv

Obec Ľubietová

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. December 2023
Zmluva o dielo
50/2023
153 814,60 € RENOVIA, s.r.o., Lieskovská cesta 488, 96221 Lieskovec Obec Ľubietová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
21/2023
83 018,40 € LAWEX, spol.s.r.o. Obec Ľubietová
9. August 2023
Zmluva o dielo (dodávka stavebných prác)
22/2023
66 000,42 € BAUTRADE-IN s. r. o., Podlipa 15, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová
10. Október 2023
Zmluva o dielo
38/2023
25 872,40 € Pavol Rajčan Obec Ľubietová
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 40/2023
č. 1 dodatok
24 387,60 € SKAT - Slovakia, s.r.o., Poľovnícka 45, 97401 Banská Bystrica - Šalková Obec Ľubietová
12. Október 2023
Zmluva o dielo
40/2023
22 581,60 € SKAT - Slovakia, s.r.o., Poľovnícka 45, 97401 Banská Bystrica - Šalková Obec Ľubietová
27. December 2023
Dodatok č. 1
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
22 370,40 € LAWEX, spol. s r.o., Sládkovičova 41/2974, 97405 Banská Bystrica Obec Ľubietová
19. Marec 2024
Zmluva o dielo 10/2024
10/2024
21 576,00 € PRIMA INVEST s.r.o. Obec Ľubietová
28. September 2022
Kúpna zmluva
28/2022
17 859,78 € Obec Ľubietová Róbert Pepich
9. Marec 2023
Dodatok č. 3
Dodatok č. 3
17 859,78 € Róbert Pepich Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
25. Apríl 2023
Dodatok č. 4 ku kúpnej zmluva
dodatok 4/2023
17 840,78 € Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová Róbert Pepich s manželkou
11. Október 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
39/2023
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Obec Ľubietová
9. Marec 2023
Kúpna zmluva
3/2023
14 900,00 € Obec Ľubietová Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o., Zábava 442/44, 97655 Ľubietová
11. Júl 2022
Zmluva o dielo č. Y-B-2022-000250-00
22/2022
12 840,00 € Stredoslovenská energetika , a.s. Základná škola T.G.Masaryka
31. Január 2023
Kúpna zmluva
2/2023
9 662,16 € Obec Ľubietová Ivana Chriašteľová
18. Júl 2023
Kúpna zmluva
20/2023
9 600,00 € Obecná píla spol. s r.o., Zábava 442/44, 976 55 Ľubietová Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
11. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Ľubietová
5/2024
6 000,00 € Obec Ľubietová FK BANÍK Ľubietová
1. Jún 2022
Kúpna zmluva
17./2022
4 954,71 € Ján Kútny, ulica Podlipa 585/51, 97655 Ľubietová Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
30. Máj 2022
Kúpna zmluva
15/2022
4 100,00 € ENZA s.r.o.Čadca Obec Ľubietová , Nám. V. Dunajského 1/1, Ľubietová
31. Október 2022
Kúpna zmluva
32/2022
3 588,00 € Obec Ľubietová Miloš Potančok