Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Január 2023
Zmluva č. M36 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M36
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vojtech Tomašik
9. Január 2023
Zmluva č. M37 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M37
0,00 € Obec Pohronská Polhora Daša Brenkusová
9. Január 2023
Zmluva č. M38 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M38
0,00 € Obec Pohronská Polhora František Mutňan
9. Január 2023
Zmluva č. M39 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M39
0,00 € Obec Pohronská Polhora Pavol Blaschke
24. Január 2023
Zmluva č. M40 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M40
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Lukáš Dekrét
9. Január 2023
Zmluva č. M41 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M41
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Goceliaková
9. Január 2023
Zmluva č. M42 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M42
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Macuľa
9. Január 2023
Zmluva č. M43 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M43
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Iveta Aschenbrierová
9. Január 2023
Zmluva č. M44 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M44
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Ťažká
9. Január 2023
Zmluva č. M45 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M45
0,00 € Obec Pohronská Polhora Félix Blaženiak
9. Január 2023
Zmluva č. M46 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M46
0,00 € Obec Pohronská Polhora Roman Bobák
9. Január 2023
Zmluva č. M47 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M47
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Vlček
9. Január 2023
Zmluva č. M48 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M48
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Muránsky
24. Január 2023
Zmluva č. M49 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M49
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Kubašiak
9. Január 2023
Zmluva č. M50 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M50
0,00 € Obec Pohronská Polhora Katarína Vlčková
9. Január 2023
Zmluva č. M51 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M51
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miroslav Tokár
9. Január 2023
Zmluva č. M52 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M52
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ondrej Košičiar
9. Január 2023
Zmluva č. M53 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M53
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marián Kurajda
9. Január 2023
Zmluva č. M54 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M54
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Zajak
9. Január 2023
Zmluva č. M55 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M55
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Zimmermann