Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2022
Zmluva č.320 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.320 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Michal Pírek
19. September 2022
Zmluva č.283 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.283 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Miloš Pindiak
3. Október 2022
Zmluva č.303 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.303 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Svinčiak
3. Október 2022
Zmluva č.656 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.656 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Korytiak
3. Október 2022
Zmluva č.302 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.302 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenka Kovácsová
3. Október 2022
Zmluva č.565 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.565 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Karol Petruška
3. Október 2022
Zmluva č.418 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.418 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Smugalová
3. Október 2022
Zmluva č.257 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.257 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Víglašská
3. Október 2022
Zmluva č.427 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.427 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubomír Korytiak
4. Október 2022
Zmluva č.473 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.473
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jolana Ridzoňová
4. Október 2022
Zmluva č.475 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.475 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Dučiak
4. Október 2022
Zmluva č.23 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.23 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Barbora Kapajčíková
4. Október 2022
Zmluva č.46 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanla
Zmluva č.46 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Michal Kojnok
4. Október 2022
Zmluva č. 187 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.187 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Belková
4. Október 2022
Zmluva č.563 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.563 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Elena Tyčiaková
4. Október 2022
Zmluva č.541 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.541 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Horňák
4. Október 2022
Zmluva č.383 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.383 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Kurajda
4. Október 2022
Zmluva č.293 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.293 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Fedor
4. Október 2022
Zmluva č.555 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.555 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Adriana Bieliková
4. Október 2022
Zmluva č.397 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.397 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Vlčková