Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Október 2022
Zmluva č.361 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.361 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Elena Trnavská
11. Október 2022
Zmluva č.519 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.519 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marek Ridzoň
13. Október 2022
Zmluva č.588 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.588 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marianna Palacková
13. Október 2022
Zmluva č.552 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.552 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenka Nepšinská
13. Október 2022
Zmluva č.230 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.230 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Pohorelec
13. Október 2022
Zmluva č.489 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.489 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Anna Polonská
13. Október 2022
Zmluva č.42 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.42 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Smugala
14. Október 2022
Zmluva č.120 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.120 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mária Nepšinská
14. Október 2022
Zmluva č.260 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.260 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Pavel Pindiak
14. Október 2022
Zmluva č.445 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.445 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Mutňan
14. Október 2022
Zmluva č.218 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.218 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Mucha
17. Október 2022
ZMLUVA O DIELO č. 5/2019
ZMLUVA O DIELO č. 5/2019
Doplnená
0,00 € SVETOKOR, s.r.o Obec Pohronská Polhora
10. Január 2023
Zmluva č.580 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.580 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Peniak
18. Október 2022
Zmluva č.424 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.424 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jarmila Krupová
19. Október 2022
Zmluva č.572 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.572 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ondrej Korytiak
19. Október 2022
Zmluva č.28 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.28 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Katarína Reháčková
19. Október 2022
Zmluva č.579 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.579 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Júlia Veverková
20. Október 2022
Zmluva č.365 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.365 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Štefan Karvai
20. Október 2022
Zmluva č.234 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.234 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Urban
21. Október 2022
Zmluva č.306 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.306 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora PaedDr. Marianna Oceľová