Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. November 2022
Zmluva č.228 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.228 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Igor Muránsky
11. November 2022
Zmluva č.312 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.312 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Elena Veverková
15. November 2022
Zmluva č.N 6/2
Zmluva č.N 6/2
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Dušan Veverka
16. November 2022
Zmluva č.181 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.181 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Bianka Kováčiková
21. November 2022
Zmluva č.406 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.406 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Andrea Koubeková
23. November 2022
Zmluva č.200 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.200 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Kurajda
23. November 2022
Zmluva č.198 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.198 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Mariana Šramková
23. November 2022
Zmluva č.571 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.571 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Zdenko Ružička
23. November 2022
Zmluva č.570 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.570 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora MUDr. Martin Tesák
24. November 2022
Zmluva č.287 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.287 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Dzurman
25. November 2022
Zmluva č.325 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.325 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Oliver Donoval
28. November 2022
Zmluva č.133 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.133 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Jozef Zajak
29. November 2022
Zmluva č.316 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.316 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Miroslav Veverka
30. November 2022
Zmluva č.39 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.39 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Viera Jarganová
5. December 2022
Zmluva č.648 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.648 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Michal Trnavský
5. December 2022
Zmluva č.292 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.292 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Edita Veverková
20. Január 2023
ZMLUVA o vykonaní prác v lesníckej činnosti – predaj dreva na pni
ZMLUVA o vykonaní prác v lesníckej činnosti – predaj dreva na pni
0,00 € Ing. Róbert Mikloško Obec Pohronská Polhora
21. December 2022
ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
ZMLUVA O MANAŽMENTE PROJEKTU
0,00 € Fénnix , s.r.o. Obec Pohronská Polhora
29. December 2022
DODATOK č. 1 k ZMLUVE O DIELO č. 5/2019
1
0,00 € SVETOKOR, s.r.o Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
29. December 2022
Dodatok č. 2 k ZMLUVE O DIELO č. 7/2020
2
0,00 € KOUBEK, s.r.o., Bániky 406/5, 976 56 Pohronská Polhora Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora