Centrálny register zmlúv

Obec Pohronská Polhora

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. December 2022
Dodatok č.37 o ukladaní odpadu č.10/10/95
2022
0,00 € Sekológ s.r.o Obec Pohronská Polhora, Hlavná 62, 976 56 Pohronská Polhora
3. Január 2023
Zmluva č.539 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.539 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Milan Muránsky
3. Január 2023
Zmluva č.M1 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M1
0,00 € Obec Pohronská Polhora Nikola Jurčová
3. Január 2023
Zmluva č. M2 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M2
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Viglašský
3. Január 2023
Zmluva č. M3 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M3
0,00 € Obec Pohronská Polhora Monika Haviarová
3. Január 2023
Zmluva č. M4 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M4
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ján Repka
3. Január 2023
Zmluva č. M5 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M5
0,00 € Obec Pohronská Polhora Fantázia s.r.o. Poprad
3. Január 2023
Zmluva č. M6 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M6
0,00 € Obec Pohronská Polhora Dagmar Dianišová
3. Január 2023
Zmluva č. M7 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M7
0,00 € Obec Pohronská Polhora Stanislav Bobák
3. Január 2023
Zmluva č. M8 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M8
0,00 € Obec Pohronská Polhora Vladimír Pančík
3. Január 2023
Zmluva č. M9 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M9
0,00 € Obec Pohronská Polhora Marian Svrčok
3. Január 2023
Zmluva č. M10 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M10
0,00 € Obec Pohronská Polhora Margita Tisovčíková
3. Január 2023
Zmluva č. M11 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M11
0,00 € Obec Pohronská Polhora Emil Kliment
3. Január 2023
Zmluva č. M12 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M12
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ondrej Nepšinský
3. Január 2023
Zmluva č. M13 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M13
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ing. Mária Kubasová
3. Január 2023
Zmluva č. M14 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M14
0,00 € Obec Pohronská Polhora Ľubica Pančiková
3. Január 2023
Zmluva č. M15 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M15
0,00 € Obec Pohronská Polhora Obec Pohronská Polhora
3. Január 2023
Zmluva č. M16 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M16
0,00 € Obec Pohronská Polhora Katarína Jurčová
3. Január 2023
Zmluva č. M17 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
M17
0,00 € Obec Pohronská Polhora Peter Sedlák
3. Január 2023
Zmluva č.501 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
Zmluva č.501 o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou
0,00 € Obec Pohronská Polhora Juraj Veverka