Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
15/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
10. Máj 2022
Dodatok č. 2 k nájomnej zmluve nehnuteľného majetku pozemkovej plochy zo dňa 20.08.2002
Dodatok č. 2
0,00 € COOP Jednota Čadca SD Obec Raková
27. Jún 2022
Zmluva o združenej dodávke plynu
3512805
0,00 € Stredoslovenská energetika, a.s. Obec Raková
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S:214 R:678/2022
0,00 € Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Raková Obec Raková
19. Júl 2022
Zmluva o podpore realizácie produktu č. 04/2022
04/2022
0,00 € Organizácia cestovného ruchu Kysuce Obec Raková
13. September 2022
Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
24082022/1
0,00 € Milan Bukovan Obec Raková
28. September 2022
Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov Kultúrneho domu J. Palárika v obci Raková
08/2022
0,00 € Obec Raková Jana Mariaková
3. Október 2022
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest (DEUS)
26092022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Raková
3. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
06072022
0,00 € NATUR-PACK, a.s. Obec Raková
10. Október 2022
Zmluva o prenájme DVD na verejné premietanie
14072022
0,00 € BONTONFILM a.s. Obec Raková
17. Október 2022
Hromadná licenčná zmluva
č. VP/22/16731/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský prepráva k hudobným dielam Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066049-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066066-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
18. Október 2022
Zmluva o pripojení do distribučnej sústavy
4600066067-ZoP
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Obec Raková
26. Október 2022
Zmluva o výpožičke
ZoV 1/2022
0,00 € Obec Raková Jozef Turiak
9. November 2022
Nájomná zmluva
158604-4
0,00 € Obec Raková Jozef Olešnanik
6. Február 2023
Zmluva o zabezpečení služieb a činností pri separovanom zbere triedených zložiek komunálneho odpadu
1/2023
0,00 € Združenie TKO Semeteš n.o. Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 1 so zriadením vecného bremena o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti
02032023
0,00 € Obec Raková Anton Polička
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:262/2023
0,00 € Obec Raková Slovenský zväz záhradkárov ZO Raková