Centrálny register zmlúv

Obec Raková

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Február 2023
Zmluva o dielo
01/01/2023
930 723,83 € EKOMOS s.r.o. Obec Raková
27. Október 2023
Zmluva o účelovom úvere
0867/23/08656
250 000,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
27. Október 2023
Zmluva o účelovom úvere
0868/23/08656
200 000,00 € Československá obchodná banka Obec Raková
2. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 09.10.2023
11122023
177 118,94 € FEROSTA spol. s.r.o. Obec Raková
9. Október 2023
Zmluva o dielo
09102023
148 251,38 € FEROSTA a spol., s.r.o. Obec Raková
19. Október 2023
Zmluva o dielo
12102023
95 597,99 € STAVOSPOL, spol. s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
02052023
52 476,46 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
1052023
50 590,04 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
10. Máj 2023
Zmluva o dielo
3052023
49 539,58 € EMMEL SK s.r.o. Obec Raková
3. Júl 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091DBL6-91-108
46 800,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Raková
7. Február 2024
Zmluva o dielo
07022024
37 440,06 € GreMi KLIMA, s.r.o. Obec Raková
9. Február 2023
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
S327/R479/2022/2
28 629,48 € Obec Raková Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza
5. December 2022
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí finančnývh prostriedkov na mzdy a prevádzku
o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
27 742,11 € Obec Raková Rímskokatolícka Cirkev Žilinská diecéza
31. Január 2024
Zmluva o spolupráci
21112023
10 125,00 € Obec Raková Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
9. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
S:223 R:55/2023
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
5. Jún 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2023
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
26. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2024
S: 314 R: 169/2024
9 000,00 € Obec Raková Futbalový klub Polom Raková
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí služby ,,Externé riadenie projektu"
01032023
8 360,00 € Enviroprojekt, s.r.o. Obec Raková
6. Júl 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Raková v roku 2022
S. 241 R: 1456/2022
7 500,00 € Futbalový klub Polom Raková Obec Raková
21. Jún 2022
Zmluva o dielo
2021/EA/01/005
4 944,00 € ELLI SLOVAKIA s.r.o. Obec Raková