Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
629/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Radoslav Ďurica
10. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
773/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Mária Zbojová
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
132/2023
73,87 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucia Kotlebová
2. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
20/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
22. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
312/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Stas
1. Február 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
89/2024
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zbojová Mária
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
188/2024
84,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Námestovo, Ul. Cyrila a Metóda 329/6, 029 01 Námestovo
17. Marec 2023
Zmluva o Nájme
183/2023
85,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ, Staničná 3418/32, 027 12 Liesek
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
314/2022
89,79 € Obec Liesek Mária Sirotová
26. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1009/2022
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepáčková
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
590/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Sirotová
18. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1149/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepačková
21. November 2022
Zmluva o nájne obecbého bytu
1049/2022
97,49 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Eva Dulková
1. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
313/2023
99,30 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Zuzana Tkáčová
1. December 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
935/2023
99,31 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rudolf Kovalíček, Alena Kovalíčková
6. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou č. 467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
24. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
545/2022
100,00 € Obec Liesek Lenka Frelichová
6. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
13. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
606/2022
100,00 € Obec Liesek Ing. Matej Zboja
29. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
694/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Radovan Jantulík RADO+, Revoločná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto