Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1391/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Dušan Duda
5. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
214/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dopaterová Anna
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
426/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Obrtáč
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1011/2022
200,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
1. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
711/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivana Furdeková
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
776/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Jašurka
7. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1056/2022
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timea Kubicová
4. Január 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
16/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Beáta Stasová
10. Február 2023
Zmluva o prenájme priestorov KD
265
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenský skauting 10. Zbor Trstená
26. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
717/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adam Stas
31. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
736/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Timotej Garek
21. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
880/2023
220,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Rebeka Lieskovská
18. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb pri zabezpečovaní kybernetickej bezpečnosti a spolupráci pri spracúvaní osobných údajov
54/2024
240,00 € BROS Computing, s.r.o. Kolmá 169/10, Žilina 01003 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
397/2022
250,00 € LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Obec Liesek
20. Apríl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
431/2022
250,00 € Občianské združenie Aktivita Obec Liesek
11. Máj 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
511/2022
250,00 € LANTASTIK SK, spol. s.r.o. Obec Liesek
7. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
605/2022
250,00 € Obec Liesek LANTASTIK SR, s.r.o.
21. Júl 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
745/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
10. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
838/2022
250,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca