Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
973/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
20. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
979/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Róbert Zboja
23. September 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1003/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Špulierová
24. Október 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1097/2022
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jakub Michalčík
28. Apríl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
625/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Sára Grmanová
10. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
652/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Kuráňová
12. Máj 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
670/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lukáš Obrtáč
18. Júl 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
796/2023
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
109/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
7. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
244/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Hulínová Jana, Skalité 526, 023 14, Čadca
15. Február 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
284/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
14. Marec 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
406/2024
270,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca
11. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
1291/2023
294,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
1000/2022
299,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
28. Október 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
1096/2022
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernoláková 96/8, 028 01 Trstená
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
156/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Obec Čimhová
8. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
928/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Dreveňák
9. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
946/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dáša Romaňáková
31. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1015/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Nastália Motýľová
20. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1174/2023
300,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tibor Šprla