Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
365/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
13. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
363/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
362/2024
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek FAJN KLUB, Občianske združenie
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
88/2024
630,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1314/2022
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Špišská katolícka charita
19. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby- denný stacionár poskytovanej neverejným poskytovateľom na rok 2024
1398/2023
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Spišská katolícka charita, Slovenská 1765/30, 052 01 Spišská Nová Ves
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
358/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022/OE/O/1.9
301/2022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
537/2022
1 116,40 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Liesek
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-514-04926
285/2022
1 200,00 € Fond na podporu umenia, Cukrova 14, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47/2009 o nájme nebytových priestorov
547/2022
1 349,83 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
30. November 2023
Zámenná zmluva
1238/2023
1 940,40 € Ing. Milan Koleják, Mudr. Štefánia Kolejáková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. August 2023
Kúpna zmluva č. Z20238040_Z
909/2023
1 992,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenšianske Teplice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
361/2024
2 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK