Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
151/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
155/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
24. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
343/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Stas
6. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
375/2023
3,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kabáč
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
543/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
544/2022
5,00 € Obec Liesek Anna Štobrová
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
595/2022
5,00 € Obec Liesek Jozef Kabáč
1. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
597/2022
5,00 € Obec Liesek Obec Liesek
9. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
608/2022
5,00 € Obec Liesek Irena Garbiarová
20. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
655/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Stas
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
697/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
704/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Augustín Kabáč
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
703/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Augustín Kabáč
29. Jún 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
698/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Poláček
4. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
716/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudovít Stas
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
721/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Vrabček
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1181/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1180/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1179/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová