Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
721/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Vrabček
12. Júl 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
731/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Magdaléna Turčáková
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1181/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1180/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová
24. November 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1179/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Viera Šprlová
16. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1268/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1273/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1272/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Uhrová
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1270/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
21. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1269/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Lacková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1302/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1301/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
28. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1306/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
29. December 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
1308/2022
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Ondríková
3. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
09/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Borončová
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
22/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
24/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
25/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
26/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Stanislava Kolejáková
5. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
27/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Bútora