Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
89/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
17. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
90/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ľudmila Petráková
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
146/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
149/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Boča
25. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
154/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Iveta Poláčiková
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
170/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
27. Január 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
169/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Marmoľová
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
336/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Irena Bobrovská
22. Február 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
335/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Júlia Šprlová
17. Marec 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
415/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Kubek
17. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
675/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Vrabčeková
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
708/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
25. Máj 2023
Zmluva o nájme hrobového miesta
709/2023
5,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Bobrovská
17. Február 2023
Zmluva o prenájme hrobového miesta
299/2023
7,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ján Parec
16. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
530/2022
7,50 € Obec Liesek Mária Stroková
17. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
535/2022
7,50 € Obec Liesek Zdeno Vrabček
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
539/2022
7,50 € Obec Liesek Monika Stasová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
542/2022
7,50 € Obec Liesek Anna Štoberová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
551/2022
7,50 € Obec Liesek Gabriela Garbiarová
23. Máj 2022
Zmluva o nájme hrobového miesta
554/2022
7,50 € Obec Liesek Jana Šprláková