Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. August 2022
Kúpna zmluva č. Z20228027_Z
803/2022
7 800,00 € JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
157/2023
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
13. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2024
191/2024
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
21. Jún 2024
Zmluva č. 719-2024 o refundovaní nákladov na obstarávanie územnoplánovacej dokumentácie Územný plán obce Liesek - zmeny a doplnky č. 3
719/2024
6 940,00 € Marián Trojan, Daniela Trojanová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
10. Máj 2022
Kúpna zmluva č. Z20224115_Z
513/2022
6 798,00 € PLASTIK spol. s.r.o. Obec Liesek
19. December 2023
Kúpna zmluva č. Z202314285_Z
1339/2023
6 429,60 € JRK Slovensko s.r.o. Rajská 2341/15A, 81108 Bratislava - mestská časť Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Február 2023
Zmluva o dielo
207/2023
5 940,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek KORAVOS s. r. o.
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
557/2022
5 000,00 € Obec Liesek TJ SOKOL LIESEK
19. Apríl 2024
Zmluva o zabezpečení hudobnej produkcie skupiny HRDZA
464/2024
4 800,00 € HRDZA, s. r. o. Slavomír Gibarti, Pavlovičovo nám. 3857/6, 080 01 Prešov Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
11. Október 2023
Zmluva o podaní umeleckého výkonu
1131/2023
4 500,00 € L&L Creatives s.r.o., so sídlom Brezová 729/5, 900 42 Dunajská Lužná Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
14. Jún 2024
Zmluva o dielo č. 24052-20
674/2024
4 440,00 € Ing. arch. Marián Goč, autorizovaný architekt, Námestie Andreja Hlinku 27, 034 01 Ružomberok Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
8. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. OL-897-2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 897/2022
4 243,48 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek
3. Máj 2024
Zmluva o prevode vlastníctva č. 03273/2022-PKZP-K40351/22.00
586/2024
3 445,20 € Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Marec 2024
Kúpna zmluva č. Z20241200_Z
291/2024
3 199,92 € RUBBEX s.r.o., Čepeňská 2369/34, 92601 Sereď, Slovenská republika Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02097/2023-PKZP-K40198/23.00
735/2023
3 049,20 € Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Braatislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
479/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
631/2023
3 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľná požiarna ochrana SR
21. Marec 2024
Zmluva č. 3240547 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
433/2024
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Kutuzovova 17, 831 03 Bratislava 3 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
9. Február 2024
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb pre účtovný rok 2023
206/2024
2 880,00 € Ing. Ladislav Adamec, evidenčné číslo licencie UDVA 630, M. Hattalu 2298/19, 026 01 Dolný Kubín Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek