Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. OL-897-2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 897/2022
4 243,48 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek
30. November 2023
Zmluva o prevode vlastníctva č. 02097/2023-PKZP-K40198/23.00
735/2023
3 049,20 € Slovenský pozemkový fond Búdková 36, 817 15 Braatislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Máj 2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
Zmluva č. 322 0525 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky č. 479-2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
479/2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Liesek
2. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
631/2023
3 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľná požiarna ochrana SR
19. August 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
846/2022
2 701,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Macák
14. November 2023
Kúpna zmluva
1231/2023
2 699,99 € RIZNER s.r.o. 95, 08621 Lukavica , Slovenská republika Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
15. August 2023
Kúpna zmluva č. Z20238040_Z
909/2023
1 992,00 € ELKOPLAST Slovakia s.r.o., Štvrť SNP 155/72, 91451 Trenšianske Teplice Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
30. November 2023
Zámenná zmluva
1238/2023
1 940,40 € Ing. Milan Koleják, Mudr. Štefánia Kolejáková Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Máj 2022
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci č. 476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
490/2022
1 500,00 € Mgr. Branislav Kožuch, zástupca iniciatívy Orava si pomáha Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o spolupráci
476/2022
1 500,00 € Združenie miest a obcí Slovenska Obec Liesek
9. August 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 47/2009 o nájme nebytových priestorov
547/2022
1 349,83 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Bánska Bystrica
19. August 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č.22-514-04926
285/2022
1 200,00 € Fond na podporu umenia, Cukrova 14, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
19. Máj 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
537/2022
1 116,40 € Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. Obec Liesek
10. August 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 4/2022/OE/O/1.9
301/2022
1 100,00 € Žilinský samosprávny kraj, Komenského 2622/48, 011 09 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
25. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
358/2023
1 000,00 € Fond na podporu umenia, Cukrová 14, 811 08 Bratislava-Staré Mesto Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek