Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
OL-194/2022
891,17 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
13. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
1314/2022
660,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Špišská katolícka charita
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
347/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie zdravotne postihnutých Oravy, o. z.
1. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
348/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Združenie nevidiacich, slabozrakých a inak postihnutých osôb
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
344/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek SLOVENSK7 SKAUTING, 108. ZBOR ORIEŠOK LIESEK
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
345/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ Materské centrum ANJELIČKOVO
3. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí financných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
346/2023
600,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek OZ RATOLESŤ, komunitné centrum bl. Zdenky
7. Jún 2022
Zmluva o prepojení zverejňovania dokumentov z webového sídla na CUET slovensko.sk
568/2022
552,00 € WEBY GROUP, s.r.o. Obec Liesek
13. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
112/2023
550,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Trstená, Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená
14. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1065/2023
500,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martina Obrtáčová
24. November 2023
Zmluva o službách č. 161123/4
1232/2023
500,00 € OPEN DOOR s.r.o., Pázmáňa 2125/27, 927 01 Šaľa Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
16. Máj 2023
Servisná zmluva elektronický on-line riadiaci systém verejného osvetlenia
663/2023
432,00 € LED-SERVICE, s.r.o. Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Január 2023
Dohoda o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Čimhová
102/2023
425,00 € Obec Čimhová, Čimhová 20, 027 12 Čimhová Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
2. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022 č. 459/2022
400,00 € Mesto Trstená Obec Liesek
6. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
459/2022
400,00 € Mesto Trstená Obec Liesek
7. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1041/2023
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Patrik Šprlák
22. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1081/2023
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Helena Poláčiková
5. Október 2023
Zmluva o prenájme kultúrneho domu
1117/2023
400,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Šprlák
23. August 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
990/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek LANTASTIK SK, spol. s.r.o., Potočná 22835/1A,022 01 Čadca
12. September 2023
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1053/2023
390,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Landastik SK, spol .s .r. o.,Potočná 2835/1A, 022 01 Čadca