Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
1391/2023
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Dušan Duda
5. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
214/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dopaterová Anna
13. Február 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
275/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Anna Kumorová
19. Marec 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
426/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Obrtáč
15. Máj 2024
Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu
622/2024
180,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Štober Ján
23. September 2022
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
999/2022
179,00 € Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
18. Júl 2023
LICENČNÁ ZMLUVA
803/2023
150,00 € eSYST, s.r.o., M.R. Štefánika 836/33, 01001 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
22. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
666/2022
130,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek RUCEK, s.r.o., Milošová 1965, 022 01 Čadca
27. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
676/2022
111,71 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Barbora Záhorová, Ľubomír Záhora
6. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou č. 467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
24. Máj 2022
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou obecnou kanalizáciou
545/2022
100,00 € Obec Liesek Lenka Frelichová
6. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
467/2022
100,00 € Mgr. Daniela Schwarzbacherová Obec Liesek
13. Jún 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
606/2022
100,00 € Obec Liesek Ing. Matej Zboja
29. Jún 2022
Zmluva o prenájme priestorov kultúrneho domu
694/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Radovan Jantulík RADO+, Revoločná 2270/7, 024 04 Kysucké Nové Mesto
5. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
906/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Adrián Motýľ
28. September 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
987/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Martin Garek
7. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1012/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Badura
21. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1041/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ing. Patrik Števaňák
27. Október 2022
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
1117/2022
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Veronika Šrámeková
6. Február 2023
Zmluva o odvádzaní OV verejnou obecnou kanalizáciou
233/2023
100,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Martin Kubica