Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
590/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Sirotová
18. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1149/2023
89,79 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Lepačková
17. Marec 2023
Zmluva o Nájme
183/2023
85,50 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Ivan Motýľ, Staničná 3418/32, 027 12 Liesek
2. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
20/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mária Zbojová
22. Marec 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
312/2023
74,10 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Peter Stas
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
132/2023
73,87 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucia Kotlebová
18. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
629/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Radoslav Ďurica
10. Október 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
773/2023
71,51 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Mária Zbojová
5. September 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
871/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Lucie Holubcová
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
780/2022
71,33 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Matúš Kubás
1. Jún 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
588/2022
71,02 € Obec Liesek Peter Repka
26. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
591/2023
71,02 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Repka Peter
22. Máj 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
1236/2022
70,99 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Poláčková Miroslava, Liesek 700
18. November 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
1016/2022
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Monika Karasová
24. November 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
478/2023
50,16 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Jozef Baňák
24. Január 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
101/2023
49,24 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Gabriela Hucíková
6. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
601/2022
46,12 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Roman Záhradník
29. Júl 2022
Zmluva o nájme obecného bytu
532/2022
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek, Sára Šangalová
28. Júl 2023
Zmluva o nájme obecného bytu
580/2023
46,11 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Tomáš Patek a Sára Šangalová
6. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
159/2023
30,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mesto Námestovo