Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. August 2023
Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. OL- 1147/2022
369/3/2023
389 238,80 € Grif plus s.r.o., Oravická 87, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
31. Máj 2023
Stavebné úpravy skladu s.č.47 so zmenou účelu na Hasičkú zbrojnicu
396/2/2023
374 086,85 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Grif plus s. r. o.
8. November 2022
Zmluva o dielo č. 1147/2022
1147/2022
366 964,99 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek
10. Máj 2022
Zmluva o dielo č. 512/2022
512/2022
118 048,48 € Grifplus, a.s. Obec Liesek
15. August 2022
Zmluva o dielo č. 848/2022
848/2022
55 447,09 € MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
26. August 2022
Zmluva o dielo č. 897/2022
897/2022
53 552,32 € Grifplus,a.s. Oravická 87, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. Júl 2023
Zmluva o dielo
879/2023
50 080,37 € D&H Wood, s.r.o.,029 47 oravská Polhora 447 Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. December 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 274/2022 podľa §9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
42/2022
50 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 4,6,8, 816 43 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
14. Júl 2022
Zmluva o dielo č. 002/2022
756/2022
43 960,33 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
21. September 2022
Zmluva o dielo č. 012/2022
997/2022
30 638,24 € Špeciálne cestné práce SLOVKOREKT, spol. s.r.o., Pod Stráňami 4, 031 01 Liptovský Mikuláš Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
158/2023
30 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek TJ SOKOL LIESEK
17. August 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
460/2023
28 600,00 € Ministerstvo investicií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
13. Apríl 2022
Zmluva o dielo č. 1/2022
426/2022
23 353,55 € DSIDATA, a.s. Obec Liesek
27. Január 2023
Dohoda č. 23/21/054/39
187/2023
10 147,23 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo
8. August 2022
Kúpna zmluva č. Z20228027_Z
803/2022
7 800,00 € JRK Slovensko s.r.o., Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
27. Január 2023
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2023
157/2023
7 000,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Dobrovoľný hasičský zbor Liesek
10. Máj 2022
Kúpna zmluva č. Z20224115_Z
513/2022
6 798,00 € PLASTIK spol. s.r.o. Obec Liesek
6. Február 2023
Zmluva o dielo
207/2023
5 940,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek KORAVOS s. r. o.
31. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2022
557/2022
5 000,00 € Obec Liesek TJ SOKOL LIESEK
8. November 2022
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. OL-897-2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 897/2022
4 243,48 € Grif plus s.r.o. Obec Liesek