Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie č.13/2023/OE/T1.30
2023/57
900,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Žabokreky
2. Júl 2024
DOHODA O PRENÁJME Mestský športový klub FOMAT Martin,o.z.
2024/Fomat KEMP
900,00 € Obec Žabokreky Športový klub FOMAT Martin
2. Október 2022
Zmluva o nájme pozemkov
34-2022
1 000,00 € BIKE RACING SLOVAKIA MARTIN Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. Február 2023
Zmluva o službách 20022023
11-2023
1 000,00 € CS Consulting International.s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
8. Marec 2023
Rámcová kúpna zmluva
16-2023
1 000,00 € ŠEVT a.s.,Plynárenská 6,BA Obec Žabokreky, Žabokreky 145
21. Jún 2024
272/2024/0SV o poskytnuti finančného prispevku na vykondvanie opatreni socialnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately
272/2024/0SV o poskytnuti finančného prispevku na vykondvanie opatreni socialnopravnej ochrany deti a socidlnej kurately
1 200,00 € Žilinský samosprávny kraj Obec Žabokreky
6. Jún 2023
Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest pre člena ZMOS
2023/44
1 207,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Žabokreky
18. Jún 2024
ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE &. 17/2024/0E/T/1.19 uzatvorena podla § 51 Obcianskeho zakonnika a V&eobecného zavézného nariadenia Zilinského samospravneho kraja &islo 63/2019 o poskytovani dotacii z viastnych prijmov Zilinského samospravneho kraja v znen
ZMLUVA O POSKYTNUTI DOTACIE č. 17/2024/0E/T/1.19
1 250,00 € Žilinsky samospravny kraj Obec Žabokreky
4. Apríl 2023
Kúpno-predajná zmluva
24-2023
1 400,00 € Kohút Peter,Diaková 30 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
6. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTí FINANČNÉHO PRíSPEVKU Č. 2023 04 26uzatvorená podľa ust. § 51 a § 628 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zmluva"
2023/68
1 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Žabokreky
4. Júl 2023
KÚPNO-PREDAJNÁ ZMLUVA<br>uzavretá v zmysle § 588 a Občianskeho zákonníka
2023/52
1 600,00 € Fízel Peter Obec Žabokreky
12. December 2022
Dodatok č.2 k zmluve o poskytnutí fin.prostriedkov na rpevádzku na mzdy a školy
45-2022
1 769,72 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
16. Júl 2022
Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
28-2022
2 000,00 € Ing.Marian Faško PhD,auditor SKAU č.lic.242 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
28. August 2023
                                                     
2023/62
2 000,00 € Repáň Miroslav Obec Žabokreky
6. Jún 2024
Kúpno-predajná zmluva na nerezový nábytok
2024/10
2 000,00 € Gírethová Lenka Obec Žabokreky
29. Máj 2024
DAROVACIA ZMLUVA
2024/08
2 134,35 € Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Obec Žabokreky
15. Jún 2023
Mandátna zmluva
2023/46
2 370,00 € Ing.arch. Eva Zaťková Obec Žabokreky
16. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie
2023/60
2 380,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Žabokreky
1. August 2022
Dodatok č.3 PZ 0805040751/6573723385
29-2022
2 433,46 € Kooperatíva Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. November 2022
Dodatok č.4 ku PZ 0805040751/6673723385
43-2022
Doplnená
2 489,25 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, ŠTefanovičova 4, 816 23 Bratislava Obec Žabokreky, Žabokreky 145