Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Máj 2023
zmluva o dielo
65/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice BENET s.r.o.
11. Máj 2023
Hromadná licenčná zmluva
66/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
69/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ján Homola
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
70/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Monika Beňová
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
71/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Arleta Putišková
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
Nájomná zmluva na obecný nájomný byt
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ing. Daniela Pihíková
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
73/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Miriam Renčíková
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
74/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Zuzana Vlhová
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
75/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Sečanská
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
76/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Viliam Reisel
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
77/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Rudolf Uherčík
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
78/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Miroslav Matejček
12. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
79/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Anna Fáberová
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
85/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
72/2023/D
0,00 € Ing. Daniela Pihíková, Komenského 343/14, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
80/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
81/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
82/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
83/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice