Centrálny register zmlúv

Obec Dolné Vestenice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
83/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Jún 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
84/2023
0,00 € Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
21. Jún 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
87/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Súkromná ZUŠ ArsAkademy
22. Jún 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č.4/2023 o poskytnutí dotácie
88/2023/D
0,00 € ZO SZZP Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Jún 2023
Dodatok k nájomnej zmluve
89/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Arleta Kačmarová
28. Jún 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
90/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Nicol Ďujere
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP
92/2023
0,00 € QMAX s.r.o., T. Vansovej 519/35, 971 01 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
28. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvného vzťahu
91/2023
0,00 € QMAX s.r.o., T. Vansovej 519/35, 971 01 Prievidza Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
29. Jún 2023
Mandátna zmluva
93/2023
0,00 € BEAN consult s.r.o., Záhradná 650/26, 013 24 Strečno Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
4. Júl 2023
Kúpna zmluva
94/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Patrik Beláň
13. Júl 2023
Dodatok č.8 k zmluve o odvoze a zneškodňovaní odpadu
95/2023
0,00 € EKO Hunka s.r.o., Stará cesta 512, 956 33 Chynorany Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
13. Júl 2023
Darovacia zmluva
96/2023
0,00 € VEGUM a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
18. Júl 2023
Hromadná licenčná zmluva
97/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice
27. Júl 2023
zmluva o dielo
101/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice EkoEnergy-Group s.r.o.,
31. Júl 2023
zmluva o dielo
102/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Marián Šramka,
18. August 2023
Nájomná zmluva na obecný byt -dodatok
104/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Oľga Šuňová
23. August 2023
Nájomná zmluva na obecný byt -dodatok
106/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Janka Madajová
23. August 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
107/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ľubica Laktišová
25. August 2023
Nájomná zmluva na obecný byt
10/2023/D
0,00 € Obec Dolné Vestenice Ing. Miriam Krajčíková
6. September 2023
Hromadná licenčná zmluva
109/2023
0,00 € SOZA, Rastislavova 3, 821 08 Bratislava Obec Dolné Vestenice, Záhumenská 154/74, Dolné Vestenice